PROFFIDELE

SCANROC, SE – proffide partner

SCANROC, SE, SCANROC fassaadisüsteemide tootja ja edasimüüja, tegutseb arhitektide, projekteerijate, projektiinseneride, edasimüüjate ja ehitusettevõtete partnerina. Laialdased võimalused toodete individuaalseks kohandamiseks ning kõrge kvaliteet ja tehniline tase on eeldused edukaks koostööks ehitusekspertidega paljudes Euroopa riikides.

Arhitektidele, projektiinseneridele ja projekteerijatele

Täielikud materjalinäidiste kollektsioonid, kvaliteetsed pinnad ning huvitavad ja läbimõeldud tehnilised konstruktsioonid tagavad meie head koostöösuhted arhitektide ja projektiinseneridega. Hindame kõrgelt nende loomingulisust, kujutlusvõimet ja soovi kvaliteetseid materjale kasutada. Usume, et ventileeritavad fassaadid on meie panus arhitektuuri kvaliteedi ja kasu tõstmisesse.

Ehitusettevõtetele

Ehitusettevõtted on meie olulisimad partnerid. Oleme töötanud sihikindlalt selle heaks, et SCANROC fassaadisüsteem oleks lihtne, hõlpsasti kasutatav, toode, mis ei nõuaks lisatööd, vaid hoopis vähendaks töökoormust. Lisaks on see mõeldud kuivaks paigaldamiseks, mis võimaldab tehnoloogia kasutamist ka madalatel temperatuuridel ja ebasoodsa ilmaga.

Ehitusmaterjalide edasimüüjatele

Nii hoonete omanikud kui ka ehitusettevõtted vajavad kvaliteetset infrastruktuuri ning toodete head kättesaadavust. Suur ehitusmaterjalide müügikohtade võrgustik tagab nende nõudmiste täitmise. Oleme avatud uutele lepingutele ja oleme välja arendanud täieliku müügitoesüsteemi, aidates nii toodete turustamisele kaasa. Me loome edasimüüjatega individuaalsed suhted, et neid toetada ja luua üheskoos fassaadisüsteemide müümiseks tugevad koostöösuhted.

Teras või alumiinium? Terase eelised

Tsingitud teras on äraproovitud ja hästi tuntud materjal. Alumiinium on modernne, kerge, kuid samas nõudlik materjal. Kui fassaadil kasutatakse alumiiniumist osasüsteeme, tuleb rangelt järgida alumiiniumile kehtestatud nõudeid.

Terasel on madalam soojuspaisumistegur kui alumiiniumil. Temperatuuri muutumisel väärtuselt –20 °C väärtusele + 50 °C pikeneb kolme meetri pikkune terassiin 2 mm ja alumiiniumsiin 5–6 mm. Seetõttu vajavad alumiiniumsüsteemid mitmeid liikuvaid ühendusi ja paisumisvuuke. Terassüsteemides on kõik ühendused fikseeritud, lihtsamad ja töökindlamad. Süsteemi elementidele mõjuvad elastsed deformatsioonid.

Kõik kronsteinid terassüsteemides on kandvad. See võimaldab voodri raskuse ühtlast jaotamist siinil kõigi kronsteinide vahel (kahekordses süsteemis kronsteinide jadal). Kõik ühenduspunktid on fikseeritud tõmbeneetide või isekeermestavate kruvidega.

Tuleb märkida, et alumiiniumist fassaadisüsteemide kronsteinid jagunevad kohustuslikult kandvateks ja tuulekoormuskronsteinideks. Kolme meetri pikkusel voodriga siinil peab olema üks kandev kronstein, ülejäänud kannavad ainult tuulekoormust. Siini liikuvaks ühendamiseks tuulekronsteiniga on viimasel piklikud avad. Kinnitamiseks tuleb kasutada tõmbeneete (mitte isekeermestavaid kruvisid). Samuti peab needi kinnituspunkt alumiiniumsüsteemides liikuma sõltuvalt keskkonna temperatuurist.

Terase kandevõime on 2,5 korda suurem kui alumiiniumil. Alumiiniumisulami AD 31 tugevus on 20 kg/mm2, samas kui terasel on see 54 kg/mm2. Seetõttu kasutatakse terassüsteemides kaks korda õhemaid detaile kui alumiiniumsüsteemides. See võimaldab vähendada konstruktsiooni massi.

Tulekindlad terasfassaadid. Terase sulamistemperatuur on 1800 °C. Pressitud alumiiniumi sulamistemperatuur on 600–700 °C. Katsed on näidanud, et tulekahju korral võib temperatuur üksikutes fassaadiosades tõusta 900 °C-ni ja põhjustada alumiiniumi sulamist. Selle vältimiseks tuleb alumiiniumsüsteemid varustada tuletõketega. See suurendab aga alumiiniumfassaadide maksumust.

Terase soojusjuhtivus on 4 korda väiksem kui alumiiniumil. Alumiiniumi soojusjuhtivus on 220 W/(m°C); roostevaba terase ja tsingitud terase soojusjuhtivus on vastavalt 40 ja 45 W/(m°C). Seega toimivad ventileeritavate fassaadide alumiiniumsüsteemide kronsteinid suurte külmasildadena. Et vältida külmasilla tekkimist seinal kronsteini kinnituspunktis, kasutatakse terassüsteemidel ja alumiiniumsüsteemidel vastavalt 2 mm ja 10 mm paksusi külmakatkestusi, mis vähendavad kronsteinide ja seina ühenduse töökindlust.

Terasest fassaadisüsteemi maksumus on kliendile määrava tähtsusega. Tsingitud terasest fassaadisüsteemidel on hea hinna ja kvaliteedi suhe. Terasest kahekordne kinnitussüsteem ventileeritavale fassaadile on avadeta seina korral algusest peale soodsam kui alumiiniumist ühekordne kinnitussüsteem.

Scanroci paigaldus

Jätkame oma partnerivõrgustiku laiendamist ja täiustamist. Lähema teabe saamiseks palun helistage või kirjutage meile. Selgitame ja näitame meeleldi lähemalt.